Philosophy & Religion


Truth
Truth

9781846146008
John D. Caputo
LKR 1,497.00

TThe Holy Bible ( Sinhala Medium )
TThe Holy Bible ( Sinhala Medium )

9789555957762
The Ceylon Bible Society
LKR 1,040.00

Understanding Foucault A Critical Introduction
Understanding Foucault A Critical Introduction

9781446252352
Tony Schirato
LKR 6,925.61

Unilimiting Mind
Unilimiting Mind

9780861716203
Andrew Olendzki
LKR 1,600.00

Vichitra Deshana
Vichitra Deshana

00004544-1
Chandarathana Thero
LKR 230.00

Views on Buddhism
Views on Buddhism

95588773012
Dr.S. Vaiamon
LKR 310.00

Vimana Wasthu Prakaranaya
Vimana Wasthu Prakaranaya

00004652-3
Buddhist Cultural Centre
LKR 320.00

Visakha The Peerless Benefactress
Visakha The Peerless Benefactress

9556631272008
Padma Wijetilleke Jinadasa
LKR 90.00

Vishakawo (Sinhala)
Vishakawo (Sinhala)

9789556635393
Anula Premathilake
LKR 230.00

Vishwaye Yatarthaya Saha mama
Vishwaye Yatarthaya Saha mama

9789555471510
Priyantha Nawarathna
LKR 100.00

Vistharartha Sanna Sahitha Vishuddhi Margaya
Vistharartha Sanna Sahitha Vishuddhi Margaya

00004479-1
Srimath Buddhagosha maha Stavira
LKR 2,000.00

Viyadhi : Leda Roga Asaneepawala Manasika Padanama
Viyadhi : Leda Roga Asaneepawala Manasika Padanama

0000973
Rev.Helawathugoda Vijithawanshalankara
LKR 190.00

Walking Meditation
Walking Meditation

9789552403002
Ajahn Brahmavamso
LKR 90.00

Wandana Gatha : Bodhi Pujawa Ha Pirith Deshana
Wandana Gatha : Bodhi Pujawa Ha Pirith Deshana

978955518647
Ajith Rajapaksha
LKR 120.00

Western Province Year End Evaluation Past Papers and Answers : Buddhisam Grade 11 (Sinhala Medium)
Western Province Year End Evaluation Past Papers and Answers : Buddhisam Grade 11 (Sinhala Medium)

0003015
S. D. Wijethunga
LKR 250.00

What Buddhists Believe
What Buddhists Believe

00004372-1
Dr.K Sri Dhammananda
LKR 500.00

What the Buddha Taught
What the Buddha Taught

00003467-1
Rev.Walpola Rahula
LKR 320.00

Who Is My Self? : A guide to Buddhist Meditation
Who Is My Self? : A guide to Buddhist Meditation

9780861711277
Ayya Khema
LKR 1,080.00

Whos Who in World War Two
Whos Who in World War Two

0415260337
John Keegan
LKR 1,137.50

Why Grow Up: Subversive Thoughts for an Infantile Age
Why Grow Up: Subversive Thoughts for an Infantile Age

9780141982496
Susan Neiman
LKR 2,235.00

Why I am so Clever 102
Why I am so Clever 102

9780241251850
Friedrich Nietzsche
LKR 147.00

Why We Sleep
Why We Sleep

9780141983769
Walker
LKR 2,375.00

Wishwasayange Yatharthaya
Wishwasayange Yatharthaya

9789557560243
Hadalage Don Sumanarathna
LKR 450.00

Wishwaye Yatharthaya saha mama
Wishwaye Yatharthaya saha mama

9789555471527
Priyantha Nawarathna
LKR 150.00