Biology


University Physics With Modern Physics
University Physics With Modern Physics

9788131790274
Hugh D. Young
LKR 3,146.50

University Physics with Modern Physics
University Physics with Modern Physics

9781292100319
Hugh D. Young
LKR 10,828.10

University Physics with Modern Physics Volume 1
University Physics with Modern Physics Volume 1

9781292118925
Hugh D. Young
LKR 12,187.70

University Physics with Modern Physics Volume 2
University Physics with Modern Physics Volume 2

9781292118598
Hugh D. Young
LKR 12,187.70

Usas Pela : Bhawuthika Vidyawa - Yanthra Vidyawa
Usas Pela : Bhawuthika Vidyawa - Yanthra Vidyawa

9789559674207
Lakshman Dissanayaka
LKR 550.00

Usas Pela Bauthika Vidyawa 2017
Usas Pela Bauthika Vidyawa 2017

9789554270725
S.R.D. Rosa
LKR 350.00

Usas Pela Bawuthika Vidyawa 2001 Viwaranaya
Usas Pela Bawuthika Vidyawa 2001 Viwaranaya

0000986
S.R.D Rosa
LKR 230.00

Usas Pela Jeewa Vidyawa  guru Margopadesha Sangrahaya 12 saha 13 Sreni
Usas Pela Jeewa Vidyawa guru Margopadesha Sangrahaya 12 saha 13 Sreni

2010261
Educational Publications
LKR 425.00

Usas Pela Jeewa Vidyawa : Parinamaya Saha Jiwinge Vividhathwaya (2017 New Syllabus)
Usas Pela Jeewa Vidyawa : Parinamaya Saha Jiwinge Vividhathwaya (2017 New Syllabus)

9789551847586
Veerathunga P. Thilakarathna
LKR 500.00

Usas Pela Rasayana Vidyawa 2 Kotasa - 3 Wana Ekakaya Rasayanika Gananaya Kirima
Usas Pela Rasayana Vidyawa 2 Kotasa - 3 Wana Ekakaya Rasayanika Gananaya Kirima

9789550993079
W.D.W. Jayathilake
LKR 460.00

Usas Pela Rasayana Vidyawa 9 Kotasa
Usas Pela Rasayana Vidyawa 9 Kotasa

9789550993031
W.D.W. Jayathilake
LKR 400.00

Usas Pela Sadaha Bauthika Vidyawa Viduthaya ha Chumbakathwaya Punarikshana Satahan ha Wisadu Getalu
Usas Pela Sadaha Bauthika Vidyawa Viduthaya ha Chumbakathwaya Punarikshana Satahan ha Wisadu Getalu

0001027
Lakshman Dissanayaka
LKR 300.00

Vddiyathmaka Karama (Sinhala)
Vddiyathmaka Karama (Sinhala)

865
R.D. Gunaratne
LKR 350.00

Vertebrate Endocrinology
Vertebrate Endocrinology

9780123948151
David O. Norris
LKR 6,285.00

Vertebrates Comparative Anatomy,Function,Evolution
Vertebrates Comparative Anatomy,Function,Evolution

9780070607507
Kardong
LKR 2,325.00

Vidyuth Rasayanaya
Vidyuth Rasayanaya

9789553088734
Hemachandra Basnayaka
LKR 475.00

Vogels  Qualitative Inorganic Analysis
Vogels Qualitative Inorganic Analysis

9788131773710
G. Svehla
LKR 1,980.80

Vogels Qualitative Inorganic Analysis
Vogels Qualitative Inorganic Analysis

9788177582321
Svehla
LKR 1,837.50

Vogels Textbook of Practical Organic Chemistry
Vogels Textbook of Practical Organic Chemistry

9788177589573
Brian S. Furniss
LKR 3,496.50

Vogels Textbook of Quantitative Chemical Analysis
Vogels Textbook of Quantitative Chemical Analysis

9788131723258
Mendham
LKR 3,146.50

Water Chemistry
Water Chemistry

9789384007560
Mark M. Benjamin
LKR 3,504.00

Water Pollution and Fish Physiology
Water Pollution and Fish Physiology

9780873716321
Alan G. Heath
LKR 37,536.00

Waves and Oscillations
Waves and Oscillations

9780706985436
N. Subrahmanyam
LKR 874.00

Western Province Year End Evaluation 2016 : Science Grade 7 Western Province Past Papers of (2015 - 2016) with 10 Model Papers & their Answers English Medium
Western Province Year End Evaluation 2016 : Science Grade 7 Western Province Past Papers of (2015 - 2016) with 10 Model Papers & their Answers English Medium

0001253
Various
LKR 300.00