Books on Sri Lanka


Sigiriya
Sigiriya

9556131116
Senake Bandaranayake
LKR 300.00

Sinhala Thupawanshaya
Sinhala Thupawanshaya

9789552101956
W.S. Karunathilake
LKR 600.00

Sinhale Ithihasagatha Kanthawo
Sinhale Ithihasagatha Kanthawo

9789555516914
Mahingoda
LKR 300.00

Sri Dalada Maligava The Temple of the Sacred Tooth Relic Vol 2
Sri Dalada Maligava The Temple of the Sacred Tooth Relic Vol 2

9789556651232
Hiripitiye Pangnakiththe
LKR 4,000.00

Sri Lanka a Dangerous Interlude
Sri Lanka a Dangerous Interlude

9789551266080
Apratim Mukarji
LKR 799.00

Sri Lanka A Guide to the resplendent island
Sri Lanka A Guide to the resplendent island

9789553100641
Siri Ipalawatte
LKR 1,200.00

Sri Lanka MIraculous Island in The Indian Ocean
Sri Lanka MIraculous Island in The Indian Ocean

9789555325707
Athula Disanayaka
LKR 3,800.00

Sri Lanka Style Tropical Design and Architecture
Sri Lanka Style Tropical Design and Architecture

9780794600600
Channa Daswatte
LKR 5,950.00

Sri Lankan Flavours A Journey Through The Islands Food and Culture
Sri Lankan Flavours A Journey Through The Islands Food and Culture

9781740660662
Channa Dassanayaka
LKR 3,600.00

Sri Lankas Armed Conflict
Sri Lankas Armed Conflict

9789556652239
Neville Ladduwahetty
LKR 900.00

Sri Lankawe Jathika Chithrapata Namawaliya Vimasuma
Sri Lankawe Jathika Chithrapata Namawaliya Vimasuma

9789558369050
Ajith Galappaththi
LKR 300.00

Sri Lankawe Menik
Sri Lankawe Menik

9789559549451
J.K.P. Ariyarathna
LKR 1,000.00

Sri Lankawe Samajeeya ha Pradeshiya Upabasha Wevahara
Sri Lankawe Samajeeya ha Pradeshiya Upabasha Wevahara

9552065208
Herath
LKR 250.00

The Art of Mask Making in Srilanka
The Art of Mask Making in Srilanka

9789550093106
Lionel Bentharage
LKR 4,800.00

The Buddha The Dhamma and The Sangha in Sri Lanka
The Buddha The Dhamma and The Sangha in Sri Lanka

9789556650457
R.N. De Fonseka
LKR 350.00

The Cultural Triangle of Sri Lanka
The Cultural Triangle of Sri Lanka

9789231028748
UNESCO/CCF
LKR 1,950.00

The Doomed King
The Doomed King

9789557743028
Gananatha Obesekara
LKR 1,500.00

THe Elephant Paradigm
THe Elephant Paradigm

9780143419266
Gurcharan Das
LKR 1,396.50

The Kandy Asala Perahara
The Kandy Asala Perahara

9789556650174
Anuradha Seneviratna
LKR 600.00

The Legacy
The Legacy

9789558095300
Hema Ramakrishna
LKR 350.00

The Life Of The Peot
The Life Of The Peot

9789553110756
Jean Arasanayagam
LKR 350.00

The National Atlas of Sri Lanka (HB)
The National Atlas of Sri Lanka (HB)

9559059041
Various
LKR 9,500.00

The Rough Guide To Sri Lanka
The Rough Guide To Sri Lanka

9780241203576
Gavin Thomas
LKR 2,800.00

The Sigiriya Museum
The Sigiriya Museum

9789556132304
Senake Bandaranayake
LKR 650.00